مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علی
نام خانوادگی:حسینی اشکوری
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

سیّد على حسینى اشکورى در سال 1337 هجرى شمسى در خانواده اى روحانى در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم آیت ا... سیّد محمد اشکورى از عالمان ربانى و فیلسوفان عارف و یکى از چهره هاى برجسته زهد و تقوى به شمار مى رفت و جد پدرى ایشان مرحوم آیت ا... سیّد اسد الله اشکورى از رجال برجسته علم و از پیشوایان عصر خویش بود. جد مادریشان آیت الله سیّد محمّد باقر فیض است. نامبرده پس از گذراندن دوره ابتدایى وارد حوزه علمیّه نجف اشرف شد و دوره مقدّمات، سطح و سطح عالى را طى نموده و به درس خارج استادان بزرگ و نام آورى چون آیت الله شهید سیّد محمّد باقر صدر راه یافت پس از آن در حوزه علمیّه قم از محضر علما و مراجع بزرگ همچون آیات عظام حاج آقا رضا صدر، کوکبى، سیّد عباس خاتم یزدى، وحید خراسانى، گلپایگانى (قدس سره) و منتظرى بهره بسیار برد. وى هم اکنون یکى از چهره هاى علمى حوزه و از محققان، نویسندگان و اساتید حوزه و دانشگاه مى باشد. او از آغاز نوجوانى و در سالهاى پیش از انقلاب همواره با نهضت اسلامى و همگام با انقلابیون در صف مبارزان قرار گرفت و براى آرمانهاى آن از هیچگونه فداکارى دریغ نورزیده و در همین راستا توسط حزب بعث عراق دستگیر و شکنجه هاى فراوانى متحمل شد و همواره طرفدار آزادى و آزاد اندیشى بوده است وى دفاع از انقلاب و اصول آن و دفاع از زجر کشیدگان و پایه گذاران نهضت بزرگ اسلامى و محرومان و پاسدارى از آزادیهاى مشروع مردم و دست آوردهاى انقلاب را وظیفه خویش مى شمارد.